Videonovērošana mūsdienās kļūst arvien pieprasītāka – gan komercplatību īpašnieku, gan parasto iedzīvotāju vidū –, kas vēlās paaugstināt sava īpašuma drošību un paglābties no nelikumīgām darbībām un ar tām saistītiem materiāliem zaudējumiem prombūtnes laikā. Attālinātā videonovērošana, ko piedāvā drošības un apsardzes uzņēmums „LDMC”, ir ļoti efektīva apsardzes metode, kas ļauj fiksēt ļaundaru centienus iekļūt īpašumā un nodarīt tam materiālus zaudējumus. Pateicoties šai metodei un „LDMC” augsti sertificēto darbinieku profesionalitātei un operativitātei jebkurš īpašuma drošības apdraudējums tiek novērsts vēl pirms nozieguma pastrādāšanas. Turklāt ļoti bieži ļaundari, ieraugot, ka „noskatītajā” īpašumā ir uzstādīta videonovērošana, nobīstas un nemaz neuzsāk savas pretlikumīgās darbības.
 
SIA „LDMC” uzstādītā augstas kvalitātes attālinātā videonovērošana sniedz būtisku ieguvumu arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm – novērojot darbiniekus un apmeklētājus, var tikt novērsta, piemēram, personāla negodprātīga rīcība, piesavinoties dažādus labumus, kā arī noskaidroti konfliktsituāciju apstākļi uzņēmuma apmeklētāju un darbinieku starpā.
 
Tāpat attālinātā videonovērošana nodrošina augstu efektivitāti dažādu teritoriju, stāvlaukumu un ieeju, kā arī transporta kustības un preču glabāšanas novērošanā.
 
Videonovērošana - LDMC
http://joomix.org/joomla-templates
http://cms-joomla-help.com/