Mēs zinām, cik svarīga ir drošība, tādēļ piedāvājam saviem klientiem visplašākā spektra fiziskās apsardzes pakalpojumus.

LDMC fiziskā apsardze ietver klienta īpašuma apsardzes nodrošināšanu ar apsardzes darbinieka(u) klātbūtni, kuras galvenais uzdevums ir risināt iespējamās konfliktsituācijas, novērst iespējamos klientu finansiālus vai mantiskus zaudējumus, kā arī nodrošināt personu drošību apsargātajos objektos.
 
Fiziskā apsardze nodrošina sekojošus pakalpojumus:
  • Personu piekļūšanu objektam
  • Caurlaižu režīma funkciju nodrošināšanu
  • Objektu perimetra kontroli
  • Personu prettiesisku darbību novēršanu un pārtraukšanu
  • Signalizācijas un videosistēmas darbības kontroli
  • Materiālo vērtību pārvietošanas kontroli
  • Nepieciešamības gadījumā nodrošina operatīvās grupas ierašanos, kā arī attiecīgo valsts institūciju un dienestu  izsaukumu.
 
Kādas ir LDMC fiziskās apsardzes priekšrocības?
      LDMC  komandu veido tikai augstākās specializācijas, sertificēti, nozares profesionāļi, kuri ir īpaši apmācīti veikt objektu fizisko apsardzi, aizturēt likumpārkāpējus, ievērojot likumdošanas prasības un normatīvus, tajā pašā laikā saglabājot spēju būt laipniem, draudzīgiem, atsaucīgiem un humānā veidā risināt visas radušās problēmas. Pēc klienta vēlmēm un nepieciešamības apsargi var būt nodrošināti ar speciāliem līdzekļiem un objekta patrulēšanā var tikt izmantoti speciāli apmācīti dienesta suņi.
 
 
 
http://joomix.org/joomla-templates
http://cms-joomla-help.com/