Videonovērošana:

Videonovērošana ir mūsdienās ļoti populārs un efektīvs apsardzes veids. Attālinātā videonovērošana rada iespēju fiksēt nevēlamo personu mēģinājumus apdraudēt Jūsu īpašumu un reaģēt uz to vēl pirms nozieguma izdarīšanas. Attālinātā videonovērošana drošības sistēmas risinājumā tiek izmantota arī kā papildus aprīkojums darbinieku un apmeklētāju novērošanai, transporta kustības un preču glabāšanas novērošanai, teritorijas ieeju un stāvlaukumu novērošanai.

Videonovērošana ir tehniskās apsardzes veids, kas ietver nepārtrauktu privātīpašuma vai komercplatību aizsardzību pret visiem iespējamiem drošības riskiem 24 stundas diennaktī.

 

 

 

http://joomix.org/joomla-templates
http://cms-joomla-help.com/